Ondernemersambitie in de praktijk

Ondernemersambitie in de praktijk

Erna Froon maakte na 12 jaar de overstap van loondienst cq managen naar ondernemerschap. In haar workshop komt die overstap aan de orde maar ook de wisselwerking tussen managen en ondernemen. Met eigen voorbeelden en die van andere ondernemers, belichten van financiële - en commerciële aspecten en hoe je als ondernemer ook kan of moet managen.
Erna heeft een "droomorganisatie" voor ogen en zal dat beeld delen.